Dansk flagDansk
Dansk flagDansk Union jackEnglish Swedish flagSvenska
+45 98510030

Postnord e-learning kursus

B for Brev – E for Effektivitet

Nyt e-learning kursus sikrer Postnord Danmark ensartet kvalitet og sparer tid.

Hver dag bringer Postnords bude og chauffører tusindvis af pakker ud til danske virksomheder og husstande. En del af dem indeholder såkaldt farligt gods i begrænset mængde, der kræver ekstra opmærksomhed. Det er derfor et lovkrav, at alle produktionsmedarbejdere samt øvrige medarbejdere, der håndterer disse forsendelser, gennemgår et kursus, der sikrer, at godset håndteres forsvarligt.

Hidtil er denne uddannelse foregået i de lokale enheder med den enkelte leder eller chef som ansvarlig for at afholde kurset for enhedens medarbejdere - og efterfølgende dokumentere deres deltagelse.

Det har dog ikke været en optimal løsning. Først og fremmest har det været en ekstra opgave for både medarbejder og ledere/chefer, der skal indpasses i den daglige drift. Samtidig har det været en udfordring at opnå en ensartet kvalitet i undervisningen, ligesom det har været en udfordring af få klædt nye medarbejdere hurtigt på.

 

Svaret på disse udfordringer er blevet e-learning kursetTransport af farligt gods i begrænset mængde”.

postnord e-learning kursus

Kort om kurset

Kurset ”Transport af farligt gods i begrænset mængde” giver medarbejderne viden om, hvad farligt gods er, hvordan det bør håndteres, og hvad de gør, hvis uheldet er ude.

Vestergaard & Co har stået for hele udviklingsprocessen fra storyboard til færdigproduceret kursus. Kurset er blevet til med udgangspunkt i det eksisterende kursusmateriale og med Postnords sikkerhedsansvarlige og HR-afdelingen på sidelinjen. Det endelige resultat er blevet et kursus på ca. 25 minutter, der gennem storytelling, grafik, billeder, speak og løbende aktiviteter gør det lidt tørre regelstof til en involverende og lærerig oplevelse.

Kurset afsluttes med en test, der dokumenterer, at medarbejderne nu har den fornødne viden.

 

Målrettet kursus

Ordet målrettet har spillet en central rolle i udviklingen af kurset. 

Postnord Danmark favner mange forskellige medarbejdergrupper med vidt forskellige præferencer og forudsætninger, når det gælder e-learning. Derfor er der stort fokus på at målrette kurserne til hver enkelt målgruppe. Det gælder også ”Transport af farligt gods”-kurset: ”Vi har fået et kursus, der i sin formidling rammer den relevante medarbejdergruppe, både hvad angår sprog, grafik, tempo, aktiviteter og opgaver i kurset. Og fra tidligere kurser ved vi, at det er afgørende for resultaterne”, siger Tina Christensen, HR-konsulent i Postnord Danmark.

 

Mindre tidsforbrug og dokumentation

E-learningkurset er endnu ikke rullet fuldt ud i hele organisationen, men Tina Christensen er ikke i tvivl om, at det kommer til at spare tid hele vejen rundt i organisationen.

Den enkelte leder skal ikke længere bruge tid og mental energi på at forberede og afholde kurset, og dokumentationsarbejdet er blevet mindre: Det registreres automatisk, når medarbejderne har gennemført kurset. Samlet set betyder det, at den enkelte leder får frigjort tid til andre opgaver.

Lederens tid kunne have været frigjort tilsvarende ved at sende medarbejderne på kurser ud i byen, fx på et AMU-kursus. Den løsning er blevet fravalgt, da den er mere tidskrævende for medarbejderne end nødvendigt, fordi undervisningen ikke er målrettet den enkelte virksomhed. Fordelen ved e-learningkurset er, at det fokuserer på de specifikke problemstillinger og situationer, Postnords medarbejdere møder i deres hverdag. Hvorfor bruge en halv dag på noget, der kan gøres på en halv time?

 

Større fleksibilitet

Lige så vigtig som det reducerede tidsforbrug er den fleksibilitet, e-learningkurset giver. Det gør det nu muligt at indpasse kurset i den enkelte medarbejders opgaver og vagtplaner, og den enkelte leder kan selv beslutte, om medarbejderne skal gennemgå kurset individuelt eller i teams.

Det gør det lettere at sikre, at alle får gennemført kurset, når det ikke absolut skal ske tirsdag den. 1. november kl. 10 for hele teamet. Den fleksibilitet har stor værdi, for posten skal jo ud ...

Det betyder også, at nye medarbejdere hurtigt kan få den nødvendige viden – uden lederen skal stable et kursus på benene for en enkelt medarbejdere.

 

Ensartet kvalitet

E-learningkurset sikrer, at samtlige medarbejdere nu får præcis den samme information serveret på præcis den samme måde. Når der bliver talt om farligt gods på tværs i organisationen, er det med de samme ord og den samme referenceramme. Det samme er selvsagt svært at opnå, når et kursus afholdes af mange og vidt forskellige ledere, hvor dygtige de end er.

E-learningkurset er en garanti for, at medarbejderne får alle de påkrævede informationer, så lovkrav til undervisningen overholdes. Kurset kan naturligvis opdateres, når regler og retningslinjer ændrer sig. Dermed slipper den enkelte leder også for at skulle holde styr på, om den udgave af undervisningsmaterialet, de har liggende, der er den nyeste.

 

Mere vil have mere

”Transport af farligt gods” er ikke det første e-learningkursus i Postnord Danmark. E-learning bruges på en lang række områder inden for alle medarbejdergrupper, og medarbejdere og ledere i såvel administration som enheder i produktionen efterspørger mere e-learning. Derfor bliver kurset heller ikke det sidste.

Tværtimod er det planen ifølge Tina Christensen, at flere af fremtidens kurser og uddannelser i Postnord Danmark bliver digitale. ”Vi har svært at undvære medarbejderne i hele og halve dage – uanset om det er omdeleren, kundekonsulenten eller stabsmedarbejderen. Med e-learning kan vi tilbyde vores medarbejdere mere uddannelse, end vi ellers ville kunne.”

 

 

Når vi lægger en udviklingsopgave ud af huset, er det vigtigt for os, at leverandøren er i stand til selv at løfte hele opgaven – uden vi selv skal skyde en masse timer i projektet. Og det kan Vestergaard & Co.

Vestergaard & Co har en imponerende evne til hurtigt at sætte sig ind i vores fagområder og omsætte det til fokuserede og involverende kurser, der rammer vores ønsker spot on – både når det gælder grafisk udtryk, pædagogisk kvalitet og brug af medier og teknologiske muligheder. Hver gang vi lægger en udviklingsopgave hos dem, er vi trygge ved, at de leverer en høj kvalitet.

  

Tina Christensen, HR-konsulent i Postnord Danmark