Dansk flagDansk
Dansk flagDansk Union jackEnglish Swedish flagSvenska
+45 98510030

Obligatorisk kursus i Varmt Arbejde

Kompetencegivende kursus for alle som arbejder med varmt arbejde. Kurset omfatter også tagdækningsarbejde.

 

Om Varmt Arbejde

Varmt arbejde omfatter alle arbejdsopgaver, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele eller materialer. Begrebet ”varmt arbejde” omfatter således alle arbejdsformer med åben ild. Samtidig gælder det også arbejde med værktøjer, der udvikler varme og gnister, der kan antænde, hvor der er risiko for ildspåsættelse, f.eks. vinkelslibere, rundsave og værktøjer til tørring, lodning m.m. 

Hvert år er varmt arbejde årsag til en række af de største og dyreste brande. Håndværkere og medarbejdere, der anvender arbejdsredskaber med høj risiko for brand, udviser ikke altid den fornødne forsigtighed eller har den fornødne viden. Derfor har forsikringsselskaberne har besluttet at sætte særlig fokus på området.

For den virksomhed eller bygherre, som branden går ud over, kan det få alvorlige følger. De økonomiske og produktionsmæssige konsekvenser af en brand kan være meget store. Selvom brandskaden ofte er dækket af brandforsikringen, er der altid mange praktiske og økonomiske ulemper. 

De fleste forsikringsselskaber har indført en særlig selvrisikobestemmelse for varmt arbejde på tings-og ansvarsforsikringer. Derfor kan man som håndværker og bygningsejer undgå mange ansvarspådragende risici ved at have styr på kompentencerne for korrekt varmt arbejde. 

Varmt arbejde findes indenfor mange brancher. Dette kursus gennemgår udførelsen af arbejdet indenfor de fleste brancher såsom svejsearbejde, skære- og slibearbejde, mekaniker- og pladearbejde, blikkenslagerarbejde, tagdækningsarbejde og ukrudtsbrænding. 

Materialet er udarbejdet på basis af DBIs vejledninger 1, 2 og 3. 

Hvorfor skal du tage kurset

Kurset er kompetencegivende, så du udfører varmt arbejde på korrekt vis. I Danmark overholder du således forsikringsbranchens krav, mens kurset er et decideret lovkrav i Norge, Sverige og Finland. Kurset klæder dig på til arbejdet og gælder op til 5 år, selvom vi anbefaler at opfriske kurset oftere - eksempelvis hvert andet år. 

Der er mulighed for at købe kurset via vores webshop.
(mængderabat ved køb af flere licenser).

Se produktblad om kurset her

 

I kurset lærer du bl.a. om følgende:

  • Forholdsregler, inden arbejdet påbegyndes
  • Indretning af arbejdspladsen og flugtveje
  • Udførelse af arbejdet
  • Forholdsregler under arbejdet
  • Forholdsregler ved brand
  • Forholdsregler, når arbejdet afsluttes og herunder brandvagt

Køb vores kursus i Varmt Arbejde og overhold kravene fra forsikringsselskaberne og mindsk risikoen for brand!