Dansk flagDansk
Dansk flagDansk Union jackEnglish Swedish flagSvenska
+45 98510030

Kompetencegivende kursus i stilladseftersyn

Bliv sagkyndig til at udføre det årlige lovpligtige eftersyn af stilladser iht. arbejdsmiljølovgivningen.

Stilladseftersyn forskellige screens

 

Om stilladseftersyn

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om årligt eftersyn af stilladser. Dette online kursus er kompetencegivende, så du er i stand til at udføre sådanne hovedeftersyn. 

Stilladseftersyn er et af mange lovpligtige indenfor eftersyn af maskiner og værktøjer. De helt overordnede krav til disse eftersyn reguleres af Arbejdsmiljøloven, men også politiet, sikkerhedsstyrelsen og beredskabsstyrelsen har regler, som der skal tages højde for, afhængig af hvilken maskine/værktøj, der skal efterses. 

Det er vigtigt, at udstyr får passende eftersyn og vedligeholdelse. I det daglige skal det foretages af opstilleren, når det gælder stilladseftersyn. Og ved det årlige eftersyn, skal det være en sagkyndig, som udfører hovedeftersynet. 

Hovedeftersyn skal registreres og til enhver tid kunne dokumenteres. I vores kursus indgår en kontrolrapport, som du kan downloade til formålet. Vi anbefaler desuden at gemme dokumentationen for jeres eftersyn i 5 år.

For at kunne betragtes som sagkyndig, skal man, ifølge Arbejdstilsynet have den nødvendige uddannelse (stilladseftersynskursus). Derudover skal man have kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion, kendskab til brugsanvisningen, kendskab til redskabets sikkerhedskrav, kendskab til evt. andre myndigheders krav. 

Vores stilladseftersynskursus, samt stilladsleverandørens forskrifter og brugsanvisning, danner således et solidt fundament for de årlige eftersyn!

Hvorfor skal du tage kurset

Kurset er kompetencegivende, så du kan betragtes som sagkyndig til at udføre de årlige hovedeftersyn på rulle- og bukkestilladser.

I kurset er der mulighed for at downloade en kontrolrapport, som du kan bruge ifm. eftersynet og efterfølgende bruges som dokumentation for det udførte stilladseftersyn.

Der er mulighed for at købe kurset via vores webshop.
(mængderabat ved køb af flere licenser).

Se produktblad om kurset her

 

I kurset stilladseftersyn lærer du bl.a. om følgende:

  • Arbejdsmiljøregler
  • Stilladstyper
  • Korrekt anvendelse af stilladser
  • Udførelse af lovmæssig korrekt stilladseftersyn

 Køb vores kursus i stilladseftersyn og undgå problemer med arbejdsmiljøreglerne på området!