Dansk
Dansk English Svenska
+45 98510030

Elsikkerhedskursus (L-AUS)

Arbejde du under spænding? Så er det lovpligtigt at være instrueret i elsikkerhed

elsikkerhedsregler

Arbejde på eller nær anlæg under spænding er altid forbundet med en vis risiko, og følgerne af en ulykke kan være omfattende. Derfor er dette elsikkerhedskursus meget vigtigt, da det er med til at minimere risikoen for ulykker.

Som tidligere er det et krav, at personer, der udfører L-AUS arbejde, periodisk instrueres i sikkerhedsmæssig korrekt adfærd. Ved at tage vores elkursus, har I således dokumentation på, at en sådan instruktion i elsikkerhedsregler har fundet sted.

Vi anbefaler derfor, at alle medarbejdere tager elkurset en gang årligt, for at leve op til kravet om periodisk instruktion. Det skal dog endvidere bemærkes, at der kan være el-arbejde, som kræver yderligere instruktion i virksomheden. Det skal vurderes, når I laver risikovurdering før en given el-opgave påbegyndes.

  

L-AUS kurset udbydes via vores learning management system (LMS) hvor dine medarbejdere kan tilgå kurset døgnet rundt.

Kurset udbydes også på engelsk og tysk.

Efter endt kursus, kan kursisten udskrive et elsikkerhedsattest certifikat som bevis for gennemførelse.

Er I en større virksomhed, kan I få en superbrugeradgang, så I selv kan køre rapporter og certifikater ud på alle medarbejdere. Vi kan også stå for løbende at følge op på, når medarbejderne atter skal tage kurset og hjælpe jer med det administrative.

Der er også mulighed for at købe kurset via vores webshop

Pris pr. bruger - kr. 595 excl. moms (mængderabat ved køb af flere licenser).

Se produktblad for elsikkerhedskurset her