Dansk flagDansk
Dansk flagDansk Union jackEnglish Swedish flagSvenska
+45 98510030

Elsikkerhedskursus

Arbejde du under spænding? Så er det lovpligtigt at være instrueret i elsikkerhedsregler. Tidligere kendt som L-AUS kursus

elsikkerhedsregler

De vigtige elsikkerhedsregler

Arbejde på eller nær anlæg under spænding er altid forbundet med en vis risiko, og følgerne af en ulykke kan være omfattende. Derfor er dette kursus i elsikkerhedsregler meget vigtigt, da det giver kendskab til elsikkerhedsreglerne, og er med til at minimere risikoen for ulykker.

Det er et krav, at personer, der udfører L-AUS arbejde, periodisk instrueres i sikkerhedsmæssig korrekt adfærd. Ved at tage vores elkursus, har I således dokumentation på, at en sådan instruktion i elsikkerhedsregler har fundet sted.

Efter at de nye elsikkerhedsregler kom i 2020 (Bekendtgørelse 1082 og den underliggende standard DS/EN 50110), bliver vi jævnligt spurgt om, hvor ofte medarbejderne skal opdateres med et kursus i L-AUS elsikkerhedsregler.

Kigger man i Installationsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse 1082 - §77+79) om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, er formuleringerne nemlig blevet mere upræcise end tidligere. Nu står der eksempelvis: ”Personer som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding, skal være tilstrækkeligt kvalificerede til at udføre arbejdet, så de kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe”. Og desuden står der ”..periodisk og i nødvendigt omfang instrueres om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd”.

Ansvaret er altså pålagt den enkelte virksomhed, mht. at vurdere, hvor ofte ”periodisk” skal forståes. Virksomheden skal sikre, at medarbejderne er tilstrækkeligt uddannet og instrueret i elsikkerhedsregler, til at kunne arbejde sikkert på installationer under spænding. Dette kan variere fra medarbejder til medarbejder ift. erfaring og ift. den givne arbejdsopgave.

elsikkerhedsregler elearning elsikkerhedsregler learn online nemt kursus i elsikkerhedsregler


Tag kurset i elsikkerhedsregler online

Et kursus i elsikkerhedsregler behøver ikke være kedeligt og ufleksibelt. Naturligvis skal man igennem stof, som ikke er så spændende, men hos os har vi gjort alt for at lave et spændende og brugervenligt kursus.

Vores kursus i elsikkerhedsregler indeholder mange forskellige virkemidler, såsom flotte illustrationer, animationer, video, professionelt speak, øvelser m.m. Som kursist kan du tage kurset døgnet rundt, når det måtte passe ind. Du kan også tage kurset i små bidder, da vores learning management system (LMS) husker på, hvor langt du er kommet.

Efter endt kursus, genereres automatisk et elsikkerhedscertifikat som bevis for gennemførelsen. Kursisten kan så downloade og/eller printe certifikatet. Vestergaard & Co opbevarer også kursusdata og certifikat iht. vores gældende persondatapolitik.

Kurset i elsikkerhedsregler udbydes, udover på dansk, også på engelsk og tysk.

Er i en større virksomhed, kan i også få en superbrugeradgang, så i selv kan køre rapporter og certifikater ud på alle medarbejdere. Vi kan også stå for løbende at følge op, når medarbejderne atter skal tage kurset i elsikkerhedsregler og hjælpe jer med det administrative.

Der er også mulighed for at købe kurset via vores webshop

Pris pr. bruger - kr. 595 excl. moms (mængderabat ved køb af flere licenser).

Se produktblad for elsikkerhedskurset her

Vi anbefaler på det kraftigste

- at man stadig giver ALLE medarbejdere en ÅRLIG opdatering af kurset i elsikkerhedsregler. Selvom medarbejderne måske synes at elsikkerhedsregler er ”besværlige og kedeligt”, så kan det have meget alvorlige konsekvenser, hvis ulykken skulle ske. I værste fald kan det have dødelig udgang. Derfor hellere tage kurset en gang for meget end en gang for lidt. Som virksomhed kan konsekvenserne af manglende opdatering og instruktion også være meget omfattende, særligt hvis ulykken er ude. Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg, vil de ofte stille spørgsmål om, hvornår medarbejderne sidst har været på kursus i elsikkerhedsregler. Ved at tage kurset årligt, vil I således have dokumentation for en periodisk opdatering med et rimeligt interval. Det skal endvidere bemærkes, at der kan være el-arbejde, som kræver yderligere instruktion i virksomheden, det skal vurderes, når I laver risikovurdering før en given opgave påbegyndes.