Dansk flagDansk
Dansk flagDansk Union jackEnglish Swedish flagSvenska
+45 98510030

Handelsbetingelser

Aftalegrundlag
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af onlinekurser og andre ydelser fra Vestergaard & Co ApS, medmindre de fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

 

1. Købsproces
Onlinekurser (også kaldet e-learning kurser) og andre ydelser såsom mærkater, workshops og lign., er tilgængelig i webshoppen på Vestergaard & Co’s websites. Her kan man vælge det/de kurser, som man ønsker at købe samt indtaste antal licenser. Herefter udregner webshoppen den totale pris.

 

2. Virksomhedsoplysninger/personoplysninger

I forbindelse med købsprocessen, skal kunden indtaste oplysninger om virksomheden, eller hvis man køber som privatperson, skal man indtaste sine personlige oplysninger. Oplysningerne omfatter ting som CVR nr., virksomhedsnavn, adresse, postnr. og by, tlf. nr., kontaktperson, mailadresse samt evt. EAN nr.

Derudover skal man indtaste hvem kursisten/kursisterne er, hvis det fraviger fra de ovenstående oplysninger.

Alle oplysninger afgives under tro og love. Vestergaard & Co forbeholder sig ret til at bede om yderligere legitimation såsom kørekort eller lignende. 

Alle afgivne oplysninger behandles fortroligt og vil ikke blive videregivet eller videresolgt.

 

3. Betaling og priser

Betaling vælges til slut i købsprocessen. For privatpersoner accepterer Vestergaard & Co kun kreditkortbetaling. Virksomheder kan vælge mellem kreditkortbetaling eller at få fremsendt faktura. Vestergaard & Co forbeholder sig dog altid retten til at afvise at udstede fakturaer og i stedet bede om kreditkortbetaling. Vi forbeholder os ligeledes retten til evt. at afvise et køb/en kunde uden nærmere forklaring. Bemærk at alle priser på website er angivet excl. moms, men på sidste betalingsside, kan man se totalprisen inkl. moms.

 

4. Sikkerhed og GDPR

Vestergaard & Co’s webshop anvender kryptering således at dine kreditkortoplysninger er sikret efter standarderne for webhandel.

Alle oplysninger behandles, som nævnt, fortroligt.

Oplysningerne gemmes af Vestergaard & Co i minimum 5 år. Dels pga. bogføringsloven og dels pga. kursusdata, hvor visse kurser har en gyldighed af 5 år. Visse kursusdata slettes dog i visse tilfælde efter 1 år.

 

5. Levering, gyldighed og licensvilkår

For onlinekurser sker levering typisk indenfor få minutter eller samme dag, som ordren placeres i webshoppen. Oprettelsen sker dog manuelt i vores læringssystem, hvorfor man i enkelte tilfælde kan risikere en lidt længere oprettelsestid.

Når man er oprettet i systemet, sendes der automatisk en mail til den mailadresse, man har oprettet ifm. ordren. Mailen indeholder loginoplysninger og link.

Man har som kursist adgang til det købte onlinekursus i 12 måneder fra leveringsdatoen.

En købt licens gælder til én person. Det er således ikke tilladt at dele sine loginoplysninger og kursusadgang med andre personer.

6. Fortrydelsesret og lovgivning

Der ydes 14 dages fortrydelsesret for alle onlinekurser og ydelser, medmindre andet er aftalt. For onlinekurser bortfalder fortrydelsesretten dog, såfremt der er logget ind og kurset taget i brug. Kurset betragtes ibrugtaget, når man har klikket på kurset i læringsplatformen.

For øvrige ydelser og produkter gælder betingelserne for fortrydelse iht. dansk lovgivning. Dansk lovgivning, herunder Købeloven, finder således anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden
ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende handelsbetingelser.

En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

7. Ejendomsret og copyright

Rettighederne til alt indhold i vores onlinekurser, materialer på workshops, koncepter og lign. tilhører Vestergaard & Co. Ved køb opnås således kun en begrænset brugsret til selve kurset. Og brugsretten gælder, som nævnt, kun for én person, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Kopiering af indhold i hel eller delvis form er således ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at videresælge eller distribuere indhold til tredjemand.

 

8. Ansvar

Vestergaard & Co kan ikke holdes ansvarlig for brugen af vores onlinekurser. Alt brug heraf sker derfor på eget ansvar.

 

9. Gyldighed handelsbetingelser

Vestergaard & Co forbeholder sig ret til at ændre disse handelsbetingelser til enhver tid. Handelsbetingelserne kræves accepteret før ethvert køb i webshoppen.

 

10. Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til disse betingelser, er du altid velkommen til at kontakte os:

Vestergaard & Co ApS - info@vesco.dk - tlf. +45 98 51 00 30.