Dansk flagDansk
Dansk flagDansk Union jackEnglish Swedish flagSvenska
+45 98510030

Docebo ver. 6.4 lanceret

Vi er begejstrede over at kunne offentliggøre den seneste update af vores LMS - Docebo version 6.4.

Foruden, at du nu er i stand til fuldt ud af 'brande' dit LMS, vil du også opleve Enterprise forbedringer indenfor især dataudveksling og samarbejde med organisationens øvrige systemer.

De helt nye features i Docebo 6.4 omfatter:

  • Ekstern træning app – muliggør at brugerne kan uploade eksterne aktiviteter og certifikater i systemet, som adminstratorerne så kan importere, gennemse og godkende.
  • LDAP integration app – muliggør import af en LDAP bruger base i Docebo LMS og synkronisering dermed.
  • SAML integration app – muliggør brugen af ADFS / SAML til ‘single sign-on’ mellem et Active Directory og Docebo LMS.

Både LDAP og SAML standarderne øger mulighederne for integration med øvrige corporate systemer med den størst mulige sikkerhed - Docebo 6.4 tilbyder med andre ord et top sikkert SaaS LMS til corporate e-learning.

Docebo 6.4 indeholder også en forbedret e-commerce app – som muliggør tilbud på kurser til individuelle brugere. Endvidere indeholder app'en også Authorize.net som betalingsmetode.

Kontakt os for nærmere dialog eller for at prøve en trial af Docebo 6.4.

---------------------------------------------------------------------------------------------

We’re very excited to announce our latest product update, Docebo LMS version 6.4.

Besides being able to fully brand your LMS, with this latest version you will experience Enterprise enhancements, including improved interoperability and data exchange.

Docebo 6.4’s entirely new features include:

  • External training app – allowing users to upload external activities and certificates into the platform, which the LMS’s administrators can then import and review.
  • LDAP integration app – allowing you to import an LDAP user base into the Docebo LMS and keep them synchronized.
  • SAML integration app – allowing users to use AD FS to ‘single sign-on’ between their Active Directory and the Docebo LMS.

Both the LDAP and SAML standards increase opportunities for integration with other enterprise systems with the utmost security - Docebo 6.4 brings a truly Secure SaaS to corporate learning.

Docebo 6.4 also comes with an enhanced e-commerce app – which allows the price of courses to be discounted to individual users, and Authorize.net as a payment method.

Contact us for further details or feel free to activate a trial of Docebo 6.4.

Posted by Mette Nielsen

Key Account Manager / Training Specialist

0 Comments: